Blower Door Test

Jedná se o nejrozšířenější nedestruktivní metodu k určení průvzdušnosti obálky budovy (nebo její části) metodou tlakového spádu. Při testu je využíván zařízením vytvořený tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem, při kterém se zjišťuje množství vzduchu, které je nutné přivést (odvést) pro udržení daného tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Nejběžnější tlakový rozdíl je 50Pa.