Hledání netěsností

Potenciální netěsnosti v měřeném objektu lze diagnostikovat následujícími metodami:

Vlastní dlaň

Jedná se o nejjednodušší způsob indikace netěsnosti. V netěsném místě dochází k proudění vzduchu, které je možné zaregistrovat holou dlaní. Jedná se však o subjektivní metodu měření, kterou nelze nijak kvantifikovat

Anemometr

Zařízení, které umožňuje kvantifikovat netěsnosti. Zařízení měří rychlost proudění vzduchu v daném netěsném místě (v m/s).

Termovizní kamera

V případě vhodných klimatických podmínek je možné zachytit netěsnosti termovizní kamerou. Nejprve dojde ke snímkování konstrukce termovizní kamerou za normálních tlakových podmínek. Poté dojde zařízením Blower Door k vytvoření podtlaku v budově. Netěsnými místy dojde k proudění chladného vnějšího vzduchu do interiéru objektu. Okolí netěsnosti je tak ochlazováno, což je termovizní kamerou velice názorné