Měření dokončené stavby – Metoda 1

Měření v provozním stavu

Otvory pro přirozené větrání se uzavřou (okna, dveře) a otvory od VZT nebo klimatizace se utěsní.

Žádné jiné úpravy nejsou možné