O vzduchotěsnosti staveb

Vzduchotěsnost stavby (nebo též průvzdušnost stavby) je schopnost stavby nebo konstrukce odolávat účinku proudění vzduchu. Proudění vzduchu vzniká při rozdílném tlaku vzduchu mezi interiérem a exteriérem (typicky při větru).

Každý objekt by měl mít již v projektu vyznačený systém vzduchotěsnících opatření, které mají za cíl, aby stavba byla co nejvíce vzduchotěsná.

U nevzduchotěsných konstrukcí může docházet nejen k „nevytopitelnosti objektu“, ale může docházet ke kondenzaci nebo růstu plísní v konstrukci. V případě nuceného větracího systému se zpětným získáváním tepla (rekuperace) v budově a nedokonalé vzduchotěsnosti objektu dochází k výrazně nižší účinnosti rekuperační jednotky.

Vzduchotěsnost stavby se nejčastěji měří metodou tlakového spádu – Blower Door Test – více informací zde