Kontrolní měření

Osazená okna a dveře

Provedené všechny vzduchotěsnící konstrukce

  • hydroizolační vrstva podlahy
  • omítky
  • vzduchotěsnící vrstva střechy (fólie, OSB deska…)

Pokud je vzduchotěsnící vrstva (svislá, šikmá, vodorovná) z fólie lehkého typu (PE fólie) je vhodné ji přichytit pracovně latěmi nebo pozinkovanými profily pro SDK, aby nedošlo ke stržení fólie.

Ideální stav je, když jsou tyto konstrukce nezakryté a přístupné. V případě lokalizace netěsnosti lze konstrukci snadno opravit.