Měření v průběhu výstavby – Metoda 2

Měření obálky prostoru

Touto metodou je testována těsnost obálky v průběhu výstavby a to v době, kdy je dokončen systém vzduchotěsnících opatření (více informací k přípravě měření je zde). Jedná se o kontrolní měření, které má za cíl odhalit případné netěsnosti před prováděním dalších vrstev, které by zakryly vzduchotěsnící vrstvy.

Toto měření doporučujeme provádět u všech objektů. Cenové náklady na toto měření jsou zanedbatelné v porovnání s náklady na odstranění defektů v případě nevyhovujícího testu dle metody 1.