Měření pro NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Metoda 3

Měření prostoru pro zvláštní účel

Uzavření a utěsnění otvorů se provede podle požadavků objednatele nebo podle specifického předpisu, podle kterého má být měření provedeno – např. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, manuál BREEAM apod.)

V případě programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je metoda 3 shodná s metodou 1. Metoda 3 dle předpisu tohoto programu se liší pouze odlišným stanovením vnitřního objemu měřeného prostoru.

Příprava na samotné měření podle této metody je uvedena zde