Často kladené otázky

Jak dlouho blower door test trvá?

Test je závislý na době hledání případných netěsností. Z pravidla to bývá 1,5 – 3,5 hodiny

Kdy blower door test provést?

Z praxe doporučujeme provést kontrolní měření ve fázi výstavby stavby, kdy je možné případné netěsnosti snadno opravit. Finální měření se provádí po dokončení celého domu.

Je možné při testu netěsná místa opravovat?

V případě kontrolního měření to možné je. Doporučujeme mít při měření k dispozici těsnící materiál – pásky, fólie…. Omezené množství tohoto sortimentu má u sebe náš měřící technik

Je při testu vyloučena přítomnost osob?

Není. Rozdíl tlaků je malý nijak neomezující. Pro lokalizaci netěsností je i nutné, aby se osoby nacházely v měřené části objektu

Lze měření provádět za všech klimatických podmínek?

Měření není možné provádět za silného větru. Teplota vzduchu (v interiéru i exteriéru) není nijak omezena