Metody měření

Metody a způsoby vyhodnocení jsou pak zavedeny v ČSN EN ISO 9972, která rozlišuje tři metody měření: